REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu

Aktualny regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce: Polityka Prywatności
Informacje na temat ciasteczek cookies znajdują się w zakładce: Polityka Cookies


 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawcą i Administratorem danych jest – EnduraStore z siedzibą ul. Legionów 83a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6381718707, Regon 242788578:, nr tel. 792 790 820, adres e-mail: sklep@endurastore.pl
  2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.endurastore.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
  3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie 
  4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
  5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
  7. Niniejszy Regulamin określa:
   • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
   • zmianę i czas realizacji zamówienia,
   • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
   • sposoby zapłaty ceny,
   • warunki dostawy towarów,
   • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
   • procedurę składania reklamacji,
   • zasady ochrony danych osobowych,
   • zasady rejestracji w sklepie
   • warunki techniczne
   • postanowienia końcowe
  8. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym:
   - wysyłając email: sklep@endurastore.pl
   - dzwoniąc na numer 792 790 820
   - listownie pod adresem Endura Store ul. Legionów 83a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  9. Jako firma i sklep EnduraStore.pl jesteśmy oficjalnym, zarejestrowanym dealerem szkockiej marki Endura w Polsce. Transakcje dokonywane w naszym sklepie, są niezależne od firmy Endura LTD.
 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep internetowy www.endurastore.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Prowadzony jest przez Endura Store z siedzibą firmy Endura Store ul. Legionów 83a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  2. Dane rejestrowe:
   NIP: 6381718707, Regon: 242788578.
  3. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wiadomych wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
  4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie www.endurastore.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujące o złożeniu zamówienia oraz poszczególnych etapach jego realizacji.
  5. Realizacja zamówienia odbywa się natychmiast po jego otrzymaniu, a wszelkie formalności ze strony Sklepu są zakańczane w dniu złożenia zamówienia (nie dotyczy zamówień złożonych po godzinie 17).
  6. Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie znajdują się w naszym magazynie i są dostępne jeśli tak stanowi informacja na stronie danego produktu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem powstałej z jakichkolwiek powodów klient jest informowany o tym fakcie nie później niż w dniu złożenia zamówienia i otrzymuje propozycję zakupu alternatywnego produktu, który jest dostępny. W takiej sytuacji klient podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia lub jego anulowania (anulowanie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów).
  7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci rachunku lub faktury VAT
  8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
  9. Klient może wycofać zamówienie do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@endurastore.pl
  10. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie www.endurastore.pll oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są tajne i nie będą wykorzystywane przez jakiekolwiek inne podmioty oraz w innych celach niż kontakt Sklepu z Klientem.
  11. Nie obowiązuje minimalna oraz maksymalna kwota zamówienia w Sklepie
  12. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 3. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich
  2. Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie www.endurastore.pl, wprowadzania oraz odwoływanie ofert promocyjnych
  4. Koszty dostawy będą umieszczane jako osobna pozycja na dowodzie zakupu. Szczegółowy cennik znajduje się w dziale DOSTAWA ZAMÓWIENIA.
  5. Darmowa Wysyłka - zamówienia uprawniające do darmowej wysyłki są realizowane w taki sam sposób, jak zamówienia standardowe. Sklep ponosi koszty wysyłki towaru do Klienta.
  6. Cennik prezentowany na stronach Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa
 4. Czas realizacji zamówienia
  1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  2. Dla zamówień otrzymanych do godziny 12.00 - realizacja tego samego dnia
  3. Dla zamówień otrzymanych po godzinie 12.00 - realizacja w dniu następnym 
  4. Realizacja zamówienia oznacza jego potwierdzenie i przygotowanie do wysyłki.
  5. Powyższe terminy obowiązują w dniach roboczych tygodnia od Poniedziałku do Piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
  6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
  7. Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 199 zł ponosi kupujący. Zamówienia opłacone z góry i o wartości równej i większej 199 zł są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego / dla dostawy DPD od 299zł.

 5. Formy płatności:

  Klient może wybrać jeden z dostępnych w Sklepie sposobów płatności:

  1. Szybkie płatności Przelewy24 – najwygodniejsza i najszybsza forma płatności. Za pośrednictwem Przelewy24 można wysłać szybki przelew ze swojego systemu bankowości elektronicznej. Wpłata trafia do nas zwykle w ciągu kilku minut i realizujemy zamówienie.
  2. Płatność przy odbiorze - płatność gotówką przy odbiorze paczki lub kartą/on-line w przypadku In-Post
   Wszystkie formy płatności są dostępne dla wszystkich produktów.
 6. Reklamacje
  1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacja winna być złożona drogę email lub telefonicznie
  3. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia szczegółów składanej reklamacji
  4. Reklamowany towar wysyłany jest przez reklamującego na jego koszt, a Sklep zwraca poniesione koszty odesłania
  5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu.
  7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
  9. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  10. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
  11. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  12. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Sklep postanawia wydłużyć ten termin do 30dni kalendarzowych.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego, w dziale POMOC/FAQ.
  5. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
  6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
   1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
   2. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
  7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  12. Odsyłany produkt musi być w stanie nienaruszonym i posiadać oryginalne opakowanie tj. karton lub folia lub blister, które też nie może być zniszczone. Produkt musi także posiadać przypięte oryginalne etykiety produktu jeśli takie występują. 
  13. Produkt odsyłany musi być czysty, bez zapachów i uszkodzeń.
  14. W czasie do 30 dni od zakupu umożliwiamy zwrot i wymianę towaru na inny z naszej oferty.
  15. W przypadku przekroczenia terminu 30dni roboczych odesłane produkty zostaną zwrócone kupującemu zgodnie z danymi zamówienia. Koszt odesłania produktów ponosi sprzedawca.
 8. Zasady ochrony danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
  3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
  6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 9. Postanowienia końcowe 
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. maja 2018 r.
  2. Umowa zawierana jest między Klientem, a EnduraStore. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.
  3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
  6. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  7. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
  8. Szczegółowe opisy produktów (nie dotyczy specyfikacji technicznej) nie są opisami producenta, a zostały stworzone przes sklep EnduraStore i są własnością sklepu EnduraStore. Zabrania się ich kopiowania oraz przetważania. 
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach www.endurastore.pl
  10. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.